Om Söderby Gård

HusetSöderby är beläget söder om socknens centrala del. Gränsen i öster utgör sockengräns mot Frösunda. Söderby gränsar även till Lindholmen i söder, Granby och Yttergärde i väster, Borresta, Orkesta och Viggeby i norr. Ägorna är väl sammanhållna och närmast rektangulära, med inägorna i väster direkt söder om socknens centrum och utmarken i öster. Hästberga omsluts helt och hållet av Söderby ägor. Där fanns i början av 1700-talet en vatten- och sågkvarn. Gården är på ca 147hektar.