Bli medlem i SöRF

Medlemskap i Söderby Ryttarförening löper kalenderårsvis, dvs från 1 januari till den 31 december. Medlemsavgiften betalar du in på föreningens plusgirokonto 45 03 21 – 5. Ange personnamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, hästens namn. Alternativt kan du på betalningen ange namn och personnummer och därefter skicka ett mejl till info@soderbyrf.se med resterande uppgifter. 

Medlemsavgifter 2024:
Aktiva ryttare: 500kr (Obligatoriskt för kontraktsinnehavare på Söderby Gård, försäkrad via ridsportförbundet)
Stödmedlem: 200kr (ej aktiv ryttare, ej försäkrad via ridsportförbundet, ej kontraktsinnehavare på Söderby Gård (övrig familj))

Licenser:
Ryttarlicens kan beställs via tävlingsdatabasen efter att medlemsavgiften är betald. Se mer information om hur du gör på Svenska Ridsportförbundets hemsida.
För att lösa licens behöver du förutom betald medlemsavgift även tagit grönt kort.

Försäkring:This image has an empty alt attribute; its file name is Ponnyallsvenskan-2019-1-274x300.jpg
För mer info och skadeanmälan mm:
https://www.ridsport.se/Omoss/forsakringar/