Bli medlem i SöRF

Medlemskap i Söderby Ryttarförening löper kalenderårsvis, dvs från 1 januari till den 31 december. Medlemsavgiften betalar du in på föreningens plusgirokonto 45 03 21 – 5. Ange personnamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, hästens namn. Alternativt kan du på betalningen ange namn och personnummer och därefter skicka ett mejl till info@soderbyrf.se med resterande uppgifter.

Medlemsavgifter 2023:

Aktiva ryttare: 400kr 
Stödmedlem: 150kr (ej aktiv ryttare, ej försäkrad via ridsportförbundet)

Licenser:
Ryttarlicens kan beställs via tävlingsdatabasen efter att medlemsavgiften är betald. Se mer information om hur du gör på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

För att lösa licens behöver du förutom betald medlemsavgift även tagit grönt kort.

Försäkring:
För mer info och skadeanmälan mm:
https://www.ridsport.se/Omoss/forsakringar/