Kallelse till Årsmöte Söderby RF

Varmt välkommna på Årsmöte för Söderby ryttar förening. 

Lördagen den 3 februari kl 16 i ridhusets kafeteria. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 Januari.

Kallelse till årsmöte 2018

Styrelsen har fått in följande motion till årsmötet. “Mitt förslag är att ridklubben köper in en svit av föreläsningar som handlar om mental träning. Det är både intressant och viktigt för klubbens medlemmar.”