Årsmöte Söderby Ryttarförening 2023


Tid & Plats: söndagen 28 januari 2024, kl. 16:00
Plats: Kafeterian, Söderby Gård

Varmt välkomna, enklare förtäring serveras, anmälan via Söderby RF facebook-sida.

Kallelse, Klicka här!