Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte den 28 januari 2017 kl 16.00 i ridhusets kafeteria. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 januari 2017. Maila till ordf@soderbyrf.se

Efter mötet inbjudes till gemensam lättare middag (självkostnadspris). Mer information om detta kommer senare.

Varmt välkomna! /Styrelsen

kallelse-till-arsmote-2017